Jom berkelana mencari makna sebuah persinggahan.....

Jangan Mudah leka Kawan
Jangan Mudah alpa Kawan
Jangan Mudah lupa Kawan
Kita Makhluk tuhan
Hidup hanya Sebuah Persinggahan

Isnin, Julai 28, 2008

akhlak mulia bunga diri..6. BERAKHLAK MULIA

Daripada Abu Zhar r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda :
“Bertaqwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan, nescaya menghapuskannya( kejahatan tadi). Dan berperangai kepada manusia dengan perangai yang baik.”

Takhrij hadis
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam al-Musnad 5/153, al-Tarmizi dalam al-Sunan 4/355, dan beliau berkata , “Hadis ini hadis hasan sahih.” Al-Hakim dalam al-Mustadrak 1/54 dan al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman 6/245.

Dalil lain

AL-QURAN

1) “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

[al-Imran:159]

2.“Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya."[Ad-Dhuha :9-10]


Sumber:Himpunan Hadis Modal Insan, Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri, Telaga Biru Sdn. Bhd., Mac 2007.

Disediakan oleh
Wardah bt Abdul Rahman
USM, Pulau Pinang.

Tiada ulasan: